In een vloeiende, schetsmatige stijl probeer ik de spontaniteit van een beweging, een houding te vangen, te vatten.
De schoonheid en de kracht die schuilen in een eenvoudige, gedachtenloos uitgevoerde handeling. Of hoe de uitstraling is van licht op een vrouwelijk figuur.


Onderliggend is de uitdaging, voor elke tekening weer, hoe je een compositie optrekt, opbouwt, zonder dat je deze 'ziet' in het uiteindelijke resultaat. En hoe je, telkens anders, er steeds opnieuw in slaagt de blik van de toeschouwer te loodsen door een levendige wirwar van geschetste lijnen tot hij rust vindt in het belangrijkste punt van de tekening.


Soms is het een kleur, soms een blik in de ogen van mijn model; een andere keer is het de verstilde beweging van een arm of een dij of een lichaam. Of het is het licht op een schouder dat de toeschouwer treft en hem of haar in de juiste stemming brengt om de tekening te 'lezen'.


Een lectuur die spreekt over de sterkte van de vrouwen die ik teken, maar evenzeer over hun kwetsbaarheid. Over hun dynamiek die tot rust brengt. Over hun naaktheid die uitnodigt tot respect.


Niet een fotografische weergave is het doel, maar de impressie van de hartverwarmende aanwezigheid van een mooie vrouw. Ik wil op zoek gaan naar de essentie. Ik wil het vluchtige, realistisch beeld uitzuiveren tot een tijdloos moment.


Geen behoefte aan hoogdravende theoretische uitleg om een tekening te 'verstaan', maar een goed gevoel door een eenvoudige beeldtaal van kleur, beweging en compositie.


De bronzen zijn het gedroomde verlengstuk aan deze visie op tekenen. De toetsen verf worden toetsen reflecterend licht; de geschreven lijnen worden richtingen van armen, lichamen, dijen, benen...


De sterkte van de vrouwen komt tot uiting in de voelbare ruimte die elke houding, elk beeld voor zichzelf opeist. Hun kwetsbaarheid wordt onderstreept door de schroom die de toeschouwer voelt als hij of zij de beelden wil aanraken.


De getekende, geschilderde suggestie van de derde dimensie is tastbare, aaibare vorm geworden.


Georges Schelstraete

Een poging

tot samenvatting

van de visie waaruit ik teken

HomeOfficiele_Website_van_Georges_Schelstraete.html